skip to Main Content

ANALYS GAV ÖKAD FÖRSÄLJNING

Vi hjälpte ett företag att förstå vilka delar av deras produktsortiment som var mest lönsamt, hur de skulle öka marginalerna på produkter med låg lönsamhet samt hur generella administrations- och lagerkostnader kunde sänkas.

Uppdragsgivare:
Ett företag som tillhandahåller utrustning och inredning för kontors- och lagerplatser till företag i Sverige. Företaget har en katalog på över 10 000 produkter för att kunna tillgodose sina kunders varierande behov.

Utmaningen:
Av företagets totala produktkatalog såldes endast 40% kontinuerligt vilket innebar inköps-, administrations- och lagerkostnader från en majoritet av sortimentet som inte bidrog till intäkterna. Företaget kunde inte utesluta dessa produkter från sortimentet av marknadsföringsskäl då samtliga av företagets konkurrenter erbjöd motsvarande sortiment. Dagmar Lind anlitades för att öka lönsamheten utan att förändra produkterbjudandet mot företagets kunder.

Lösningen:
Genom att gruppera produkter i olika kategorier, där varje kategori gavs specifika premisser kunde Dagmar Lind skapa en plattform där det fanns kontroll över det totala sortimentets lönsamhet. Kategorierna baserades på ett antal variablar, bl a försäljningsmarginal, vikt, volym, minsta inköp, etc. På så sätt kunde produkter med liknande förutsättningar grupperas vilket möjliggjorde tydliga analyser. I ett nästa steg satte Dagmar Lind upp inköps- och försäljningsregler för varje kategori vilket ledde till att hanteringskostnader kunde sänkas och lönsamhet ökas.

Resultatet:
Tack vare produktkategoriseringarna beslutade företaget att sluta lagerhålla produkter som inte såldes kontinuerligt, minska antalet inköp på produkter med låg lönsamhet och således sänka administrationskostnader samt att fokus för den interna säljorganisationen skulle ligga på de produkter med absolut högst lönsamhet. Företaget har sedan implementeringen utökat antalet grupperingar för att ännu tydligare kunna differentiera olika produkters lönsamhet.