skip to Main Content

Förhandling

Dagmar Lind erbjuder stöd inför och under presentationsmöten och förhandlingar. Vi beslutar om införsäljningsstrategi och hjälper dig att paketera ditt erbjudande. Nå en lyckad uppgörelse genom att vara förberedd.

SÄKRA DIN VINST

En verksamhet som vill framåt hamnar förr eller senare i affärssammanhang där mycket står på spel. Det kan handla om en möjlighet att få in ett varumärke hos en återförsäljare, en samarbetsidé som ska säljas in till en leverantör eller en förhandling om samarbetsvillkor mellan två parter.

SPARA GENOM FÖRHANDLING

Det finns även tillfällen där du har mycket att vinna på att vara ordentligt förberedd och ha en skicklig förhandlare vid din sida. Kanske vill du få ner dina inköpskostnader och förbättra dina fraktavtal? Oavsett övertalningens natur har du möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå ditt mål. Det gör vi gärna tillsammans med dig.

notepad-690335_1280

TJÄNSTER INOM FÖRHANDLING

På Dagmar Lind erbjuder vi punktinsatser i form av research, planering och beslutsfattande. Ibland är det tillräckligt med ett kortare planeringsmöte för att lägga upp en strategi och ibland är ett mer omfattande researcharbete på sin plats. Dina behov avgör uppdragets omfattning.

Vanliga förhandlingsuppdrag

En förhandling kan delas in i ett före-, under- och efter-perspektiv. Vi finns med från början till slut, alternativt i det skede där du som kund har behov av extra stöd. Här beskriver vi förhandlingens olika arbetsfaser.

Inför förhandling

Dagmar Lind hjälper dig att öka chanserna till en lyckad förhandling med förberedelser inför den kommande uppgörelsen. Ta kommandot, få ett överlägset förhandlingsläge och utforma en strategi som tar dig i mål.

Under förhandling

Vi finns närvarande vid förhandlingen och säkerställer genomförandet av den taktiska strategin. Argument för förhandlingsbara aspekter och kompromisslösa sådana tydliggörs genom taktiska utspel.

Efter förhandling

Efter en lyckad förhandling när en uppgörelse är nådd bistår Dagmar Lind i efterarbetet. Det kan handla om att skapa enighet i praktiska frågor och formge lämpliga riktlinjer för ett fortsatt samarbete.

Vi berättar gärna mer om vad vi gör.

Nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa din verksamhet? Skicka ett meddelande så hör vi av oss!