skip to Main Content

FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETSFÖRSLAG

Vi hjälpte två företag att skapa de bästa förutsättningarna för ett nytt affärsprojekt. Genom att hitta gemensamma beröringspunkter, definiera målsättningar och förväntningar samt identifiera möjliga risker kunde ett framgångsrikt partnerskap ta form.

Uppdragsgivare:
Ett företag som arbetar med säkerhetslösningar med sju anställda.

Utmaningen:
En av våra befintliga kunder funderade på att starta ett affärssamarbete med en branschkollega. Båda företagen är distributörer, verksamma inom säkerhetslösningar med möjlighet att kombinera två separata produkter för att skapa ett nytt och attraktivt kunderbjudande. Vår kund hade fått i uppdrag av sin möjliga affärspartner att återkomma med ett samarbetsförslag och här efterfrågades Dagmar Linds expertis.

Lösningen:
Dagmar Lind fick i uppdrag att utforma ett samarbetsförslag. Vi fokuserade på att lyssna, kommunicera och sammanställa de båda parternas förväntningar och tankar om samarbetet. Vår roll som rådgivande projektledare bidrog med värdefull input där vi gav konkreta förslag på hur samarbetet kunde utformas och vilka åtgärder det skulle kunna gynnas av. Vi definierade och tilldelade ansvarsområden som produktutveckling och marknadsföring. Den ena parten med befintlig säljkår ansvarade för initial direktförsäljning medan den andra parten fokuserade på support och service. Gemensamma garanti- och leveransvillkor upprättades och riktlinjer för lagerhållning och fraktrutiner. Dagmar Lind gav även förslag på ett kommunikationssystem för att säkerställa goda rapporteringsrutiner och möjlighet till snabb informationsdelning.

Resultatet:
Vi arbetade vi fram ett samarbetsförslag som båda parter vad nöjda med. Ett samarbete som inledningsvis sträckte sig över ett år påbörjades. Som projektledare möjliggjorde vi att våra kunder kunde fokusera på det praktiska samarbetet. Samarbetet blev lyckat med ett framgångsrikt gemensamt projekt som resultat i en ny produkt på marknaden. Samarbetsförslaget hade tydligt specificerat parternas olika ansvarsområden som utgick från deras styrkor. Vi såg till att den kommunikativa och kontinuerliga delen av samarbetet upprättades och upprätthölls under hela projekttiden.