skip to Main Content

INTEGRERAD FÖRSÄLJNING I FLERA KANALER

Vi hjälpte ett företag att ta ett helhetsgrepp på sin försäljning och service genom att utforma en strategi för att finnas tillgänglig och närvarande i flera kanaler samtidigt. På så sätt kunde företaget nå ut till fler kunder, öka sin försäljning och samtidigt möta sina kunders krav på flexibilitet.

Uppdragsgivare:
Ett möbelföretag som funnits på marknaden i över 30 år med butik och lager, samt med produktkatalogen som främsta försäljningskanal.

Utmaningen:
I takt med e-handelns intågande hade företaget de senaste åren erfarit minskad försäljning. De såg ett behov av att möta sina kunders önskemål och erbjuda en digitalisering av sitt erbjudande. Möbelföretaget ville med hjälp från Dagmar Lind öka sin tillgänglighet och närvaro. Främst ville de fokusera på att utveckla sin e-handel och komplettera med ytterligare försäljnings- och servicekanaler som kunde bidra till en positiv köpupplevelse för kunden.

Dagmar Lind tog sig an uppdraget att integrera företagets mobila, onlinebaserade och fysiska (i butik) kunderbjudande. Genom att fokusera på en transparent kanalprocess där kunden har möjlighet att hoppa från kanal till kanal främjas en lojalitet där det handlas mer och oftare.

Lösningen:
Dagmar Lind utformade en konkret handlingsplan för att skapa ett flow mellan företagets olika plattformar. Online fokuserade vi på införandet att tillhandahålla bra service med frågor och svar-funktion i sociala medier, möjlighet att beställa online men returnera/byta vara i butik och se lagersaldo på den fysiska butikens produkter. I butiken hade personalen tillgång till en gemensam kunddatabas som delades även av de andra plattformarna och kunde se påbörjade köp online som kunde slutföras i butik. Även lagersaldo i e-butiken var tillgängligt för butikspersonalen. Mobilt handlade det om att samma varukorg användes på webben och i mobilen, att rabatterbjudanden inte låstes till en kanal och att streckkoder i butik kunde skannas med mobiltelefonen för att utgöra en önskelista till webbutiken.

Resultatet:
Dagmar Linds handlingsplan med konkreta förslag på åtgärder för de utvalda kanalerna implementerades av företaget. Dagmar Lind anlitades som projektledare i den inledande fasen och därefter möjliggjordes styrning och säkerställning av genomförandet vid månatliga möten tillsammans med företagets säljansvarige. Inledningsvis genomförde även Dagmar Lind en genomgång av förhållningssättet att integrera olika kanaler för försäljning med de anställda, allt för att alla ska arbeta mot samma mål och ha samma förhållningssätt. Med relativt små medel och åtgärder kunde företaget öka sin försäljning på 6 månader efter implementeringen, utöka sin centrala kunddatabas och använda informationen om kundbeteende för att skapa attraktiva erbjudanden och främja en nytändning hos personalen som samarbetade mer över sina ordinarie arbetsområden.