skip to Main Content

Internationalisering

När tanken om att bredda sin marknad är här för att stanna kan det vara läge att titta utanför landsgränsen. Dagmar Lind erbjuder hjälp när du vill anpassa dina tjänster och produkter för en ny marknad utomlands.

OMPAKETERING AV KUNDERBJUDANDE

På Dagmar Lind arbetar vi med de förberedelser som gör det möjligt att anpassa en produkt för olika marknader. Vi utgår från befintliga förutsättningar och internationaliserar ditt kunderbjudande. Arbetet handlar främst om att förstå den nya marknaden och ompaketera ditt erbjudande utifrån ett kulturellt och praktiskt perspektiv.

NÄR DU ÄR REDO FÖR EN NY MARKNAD

Det finns flera indikatorer som visar att det kan vara rätt läge att bredda sin marknad. Kanske visar försäljningen på hemmamarknaden goda resultat men med begränsad möjlighet att ta nya marknadsandelar. Företaget uppvisar en god ekonomisk prognos för framtiden, erbjuder en produkt som tillgodoser ett behov på den nya marknaden och har en motiverad företagsledning. Anledningarna kan vara flera. Graden av exportmognad identifierar vi tillsammans och beslutar om vilka stödinsatser som är passande för att driva utvecklingsprojektet framåt.

STÖDINSATSER FRÅN DAGMAR LIND

Dagmar Lind intar en rådgivande roll under projektets gång och finns ständigt tillgänglig för komplexa frågor. Vi utformar en strategi för att internationalisera ert kunderbjudande som anpassas till vald marknad. Den kan inkludera en digital plan för lansering, passande mässor att besöka, specifika lokala samarbetspartners och val av lanseringsmetod. Vi erbjuder projektledning i de fall där du som kund föredrar en extern resurs som säkerställer önskat resultat.

Internationalisering
forklift-835340_1920

Vi berättar gärna mer om vad vi gör.

Nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa din verksamhet? Skicka ett meddelande så hör vi av oss!