skip to Main Content

Vår prissättning

Vi tar oss an projekt som innefattar varierande uppgifter. Det avspeglas i vår prissättning som är uppdelad i utvalda tariffer för en rättvis debitering. Läs mer nedan om hur vi prissätter våra tjänster.

Vår prissättningsfilosofi

Transparens

Vi lägger stor vikt vid en transparent arbetsprocess där du som kund alltid har god insyn i arbetet. Kombinationen av öppenhet och förmedling av kunskap ska genomsyra alla delar av vår arbetsprocess. Som kund ska du veta vad du får och betalar för, från början till slut.

Tidsrapportering

Ett direkt resultat av det transparenta förhållningssättet är våra detaljerade tidsrapporteringar. De informerar om uppgiftens karaktär, tidsåtgång samt kostnad. Vi uppmuntrar våra kunder att nyttja vår expertis i den dagliga verksamheten, därför lägger vi stor vikt vid vår tillgänglighet och rapportering av samtliga interaktioner.

Uppgiftstariffer

Våra tjänster innefattar varierande arbetsuppgifter med olika grad av komplexitet. För en rättvis debitering arbetar vi därför enligt unika tariffer. Det är med andra ord uppdragets karaktär som avgör vilken timdebitering som gäller för det enskilda uppdraget. Vid en första kontakt när dina behov specificeras informerar vi om den tariff som är aktuell för det framtida samarbetet. Våra tjänstepaket som exempelvis Dagmar Lind 50 har fasta engångssummor som står specificerade på varje unik tjänstesida.

Ingen bindningstid

Som uppdragsgivare kan du när som helst avbryta samarbetet utan några kostnader utöver Dagmar Linds nedlagda arbetstimmar.