skip to Main Content

Projektledning

Dagmar Lind erbjuder stöd och styrning när du genomför projekt i din verksamhet. Vi hjälper dig driva projektet i rätt riktning och inom budget samt hanterar förändringar som dyker upp på vägen.

KRAFTSAMLA DINA RESURSER

Projekt som arbetsform blir allt vanligare, inte minst i små och medelstora företag som nyttjar sina interna resurser i största möjliga utsträckning. Det är ett effektivt sätt att kraftsamla sina mänskliga resurser och använda den gemensamma kompetensen för att uppnå ett uttalat mål. Ett sådant förändringsarbete kommer med flera utmaningar som kan gynnas av extern projektledning.

VI HJÄLPER DIG FRÅN ORD TILL HANDLING

På Dagmar Lind arbetar vi med nya och återkommande kunder i samarbetsprojekt. Som extern partner varierar vår roll beroende på vår uppdragsgivares behov. Vår roll som rådgivande funktion är alltid konstant under projektets gång.

Projektledning

Tjänster inom Projektledning

På Dagmar Lind älskar vi projekt som arbetsform och tycker det är roligt att arbeta i nya konstellationer. Vi är med som trygg projektpart från början till slut, men omfattningen är alltid behovsstyrd. Nyttja oss på Dagmar Lind som resurs på det sätt som gynnar din verksamhet. I delar av projektet eller som drivande part. Här beskrivs de ansvarsområden vi  axlar i projektsamarbeten. Vanligtvis samspelar flertalet roller då varje projekt kräver sin unika sammansättning.

Projektledare

Vi driver projektet framåt, engagerar medarbetare och säkerställer leverans.

Kreativ katalysator

Vi agerar bollplank för att generera nya infallsvinklar till ett kommande eller pågående projekt.

Projektgranskning

Med vår expertis och erfarenhet går vi igenom din upprättade projektplan och ger feedback på eventuella utvecklingsområden.

Koordinator

Kommunikativ koordinerande funktion som säkerställer att projektets deltagare är informerade om den fortskridande projektprocessen.

Vi berättar gärna mer om vad vi gör.

Nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa din verksamhet? Skicka ett meddelande så hör vi av oss!