skip to Main Content

RIKTLINJER FÖR NYTT ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK

Ett distributionsföretag stod inför en varumärkeslansering. Produkterna ställde krav på ett nytt återförsäljarnätverk med nya villkor. Dagmar Lind anlitades för att utforma riktlinjer för de nya återförsäljarna med syfte att gynna långsiktiga affärssamarbeten och kvalitetssäkra kundupplevelsen i alla led.

Uppdragsgivare:
Ett företag som importerar och distribuerar högkvalitativt kontorsmaterial.

Utmaningen:
Distributionsföretaget hade länge erbjudit marknaden en produktportfölj som riktade sig till ett specifikt kundsegment. Med intentionen att nå en bredare marknad togs en ny produktlinje in. Företagets befintliga återförsäljare skulle med största sannolikhet inte vara intresserade av de nya produkterna och med den stora potentialen som bakgrund valde man att bygga upp ett nytt återförsäljarnätverk. Det ställde krav på nya arbetsformer där struktur behövde skapas och beslut tas för att skapa rätt förutsättningar för givande samarbeten.

Lösningen:
Dagmar Lind fick i uppdrag att skapa en standardiserad arbetsform för hur man skulle arbeta med det nya återförsäljarnätverket. Det inkluderade centrala delar som riktlinjer för prissättning, löpande produkt- och säljutbildningar och premisser för marknadsföringsinsatser. Dagmar Lind matchade distributörens behov med de potentiella nya återförsäljarnas. På så sätt kunde vi identifiera betydelsefulla åtaganden för alla parter som skulle gynna de gemensamma affärerna. Riktlinjerna utformades som ett internt och informativt dokument som personalen kunde se som ett arbetsverktyg vid exempelvis förhandlingstillfällen, gemensamma marknadsföringskampanjer eller avtal vid om demoprodukter.

Resultatet:
Genom att upprätta riktlinjer för det nya återförsäljarnätverket kunde Dagmar Lind hjälpa distributören att skapa förutsättningar för goda samarbeten. Värdefulla delar av kunderbjudandet som produkt och service var alltid i fokus och kundupplevelsen kunde därmed kvalitetssäkras i alla led. De tydliga riktlinjerna underlättade för distributören att ge sina återförsäljare de verktyg som behövdes för att kunna sälja deras produkter. Efter implementeringen beslutade sig distributören att införa rutinerna för det redan befintliga återförsäljarnätverket i de andra produktsegmenten. De valde även att använda de utformade riktlinjerna som underlag till ett juridiskt bindande återförsäljaravtal.