skip to Main Content

Strategi

På Dagmar Lind klappar våra hjärtan lite extra för stunder då vi slår våra kloka huvuden ihop och skapar vinnande strategier. Tillsammans med dig som kund sätter vi nya mål, identifierar rätt väg att gå och beslutar om hur ett lyckat genomförande ska gå till.

EN PLAN SOM FÅR RÄTT SAKER ATT HÄNDA

Vi kommer dagligen i kontakt med drivna entreprenörer, chefer och medarbetare som vill ta nästa steg i utvecklandet av sina verksamheter. För oss handlar strategiarbete om att hjälpa våra kunder att skapa en konkret utveckling som har praktisk inverkan. En plan som får rätt saker att hända. Nyckeln till en lyckad strategi handlar om att ta vara på en organisations resurser och möjligheter, samt veta när det är dags att agera.

NÄR DU BEHÖVER FATTA SNABBA BESLUT

Det finns tillfällen i denna föränderliga värld som handlar om att ta snabba beslut. Det kan vara en utmaning att komma framåt i ett utvecklingsprojekt som kräver korta beslutsprocesser. Våra kunder nyttjar vår expertis i långsiktiga projekt men inte minst vid tillfällen då tid är en bristvara. En av våra främsta styrkor är förmågan att leverera en kvalitativ strategisk plan vid behov. Det bottnar i våra nära samarbeten med våra kunder där vi har en djup inblick i deras kärnverksamhet och dagliga utmaningar.

STRATEGIER I EN DIGITAL VÄRLD

På Dagmar Lind talar vi inte om separata digitala strategier. Däremot hjälper vi våra kunder att navigera sig fram i en digital värld och det kräver ett mer omfattande helhetsperspektiv som bygger broar mellan den fysiska och digitala världen. Vid utformandet av en strategi utgår vi alltid från kundupplevelsen. I slutändan är den avgörande för en ökad försäljningskurva genom effektiv kommunikation och överträffade förväntningar.

Strategi
Strategi

FRÅN ORD TILL HANDLING

På Dagmar Lind hjälper vi våra kunder att alltid ha ett ess i rockärmen. Att vara proaktiv och kunna hantera komplexa situationer blir enklare när du har en tanke om vilken väg du vill gå. Tillsammans tar vi oss dit du vill. En strategi skapas för att omsättas i praktiken. Vi erbjuder tjänster inom projektledning där vi antingen är drivande part i förändringsarbetet eller erbjuder stöd när en mindre hjälpresurs är mer passande.

Vanliga uppdrag

Ibland kan det vara svårt att veta vilka konkreta insatser inom verksamhets- och affärsutveckling ditt företag kan gynnas av. Här hittar du exempel på uppdrag inom området strategi.

Utveckla din produktportfölj

Maximera kundvärdet genom att upptäcka nya lösningar som är relevanta för din målgrupp. Vi hjälper dig att öka din kundinsikt och skapa en attraktiv produktportfölj.

Investera i säljträning

Inspirera och motivera dina säljare och få en konkurrensfördel i jakten på kunder. Vi hjälper dig att öka styrkan i ditt säljteam genom effektiva säljrutiner och konkreta tips för att sälja mer.

Hitta din dolda lönsamhet

Vad gör ditt företag lönsamt? Tillsammans utforskar vi ditt företags värdekedjor från produktion och inköp till slutkund. Vi skapar nya affärer genom att identifiera den dolda lönsamheten.

Öka din kundnärvaro

Det finns ett tydligt samband mellan ökad kundnärvaro och ökad försäljning. Vi fokuserar på kundnöjdhet genom service och arbetssätt som även gynnar ett internt kunskapsutbyte.

Effektivisera din supply chain

Minska rutinmässiga kostnader och öka din effektivitet och lönsamhet. Vi analyserar alla steg i flödet från tillverkare till slutkund och hjälper dig att optimera ditt materialflöde.

Kombinera flera säljkanaler

Konsumenters nya köpbeteende ställer krav på flexibilitet. Vi hjälper dig skapa en strategi för hur du kan sälja i flera kanaler samtidigt, nå ut till fler kunder och därmed sälja mer.

Vi berättar gärna mer om vad vi gör.

Nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa din verksamhet? Skicka ett meddelande så hör vi av oss!