skip to Main Content
5 Skäl Att Börja Med Uppsökande Försäljning

5 skäl att börja med uppsökande försäljning

Försäljning är ett flitigt omdebatterat ämne där uppsökande försäljning ofta förknippas med påstridiga telefonförsäljare. Men är det inte på tiden att damma av förlegade åsikter och se hur du kan skapa en modern variant på den beryktade säljstrategin? För visst finns det fördelar att dra nytta av.

Många företag överlever enbart på uppsökande försäljning. Ett bra exempel på detta är aktörer på mättade marknader, exempelvis bemanning och rekrytering. Utan att söka upp potentiella kunder skulle dessa företag ha svårt att öka, eller ens behålla, sin försäljning.

Glöm inte kundens syfte med köpet

Försäljning handlar dock inte enbart om att uppnå ett ekonomiskt resultat. Det ska inte glömmas att ditt företag finns till av en anledning: att tillhandahålla produkter och/eller tjänster som på något sätt berikar tillvaron för kunderna. Med den filosofin vore det närmast dumt att inte basunera ut för världen att ni existerar, vad ni kan erbjuda och hur bra det vore för potentiella kunder att köpa från just er. Om du inte redan är övertygad om att ditt företag borde arbeta med uppsökande försäljning så kommer här fem goda skäl att omvärdera din ståndpunkt.

5 anledningar att arbeta med uppsökande försäljning

1. Kunder köper bara sådant de är medvetna om existerar

Försäljning idag handlar lika mycket om att utbilda kunder som att övertala och övertyga. En god säljare inser att en merpart av arbetet är att informera kunder så att de kan fatta ett utbildat, genomtänkt beslut.

2. Kunder har inte alltid tid, ork eller vilja att söka information om ditt utbud

Nästan alla aktiva företag är i behov av någon typ av produkt eller tjänst för att få sin verksamhet att gå framåt. Det kan vara allt från skrivartoner till juridisk rådgivning. Det är en total omöjlighet för ett företag att hålla sig konstant uppdaterat om det enorma produkt- och tjänsteutbud står står till buds på marknaden. Var en god säljare och informera kunden om vad just ni tillhandahåller och hur det kan hjälpa deras verksamhet.

3. Ta kontroll över försäljningens utveckling

Detta är givetvis den absolut främsta anledningen till uppsökande försäljning. Faktum är att en försäljningsbudget är helt onödig om den inte baseras på faktiska insatser för att uppnå ett visst försäljningsresultat. Uppsökande försäljning kan öka topparna och minska dalarna. Mer om detta nedan.

4. Även avslag ger insyn vilket kan leda till ett utvecklat kunderbjudande

Ett nej kan hjälpa i framtida försäljningar. Passa på att fråga varför kunden inte vill köpa från er. Hade ni kunnat göra något annorlunda? Kommunicera med kunden så att ni kan identifiera vad ni kan göra annorlunda i framtiden.

5. Budgetera intäkter och utgifter

En otrolig viktig aspekt i vinstdrivande verksamheter är att budgetera kommande försäljningar. Detta görs inte enbart för att ha konkreta mål inom försäljningen utan också för att kunna budgetera kostnader. För att på sikt öka försäljningen kan det krävas att ni investerar i exempelvis marknadsföring och detta är svårt att bekosta utan en övergripande kostnadsbudget som är satt i relation till en försäljningsbudget.

Avslutningsvis går att säga att ett företag som inte aktivt säljer, i viss mån lämnar sitt resultat i någon annans händer. Därför bör varje företagsledare lägga resurser på att optimera sin försäljning.