skip to Main Content
Är Allt Ni Gör Verkligen För Kundens Skull?

Är allt ni gör verkligen för kundens skull?

Vågar du rikta de kritiska glasögonen mot din egen verksamhet? Som företag är det viktigt att våga ställa de tuffa frågorna till sig själv. Levererar du det mervärde som skapar ett försprång till konkurrenterna?

Varje säljande företag bör ställa sig frågan Hur skapar vi mervärde för våra kunder? Jag skrev tidigare ett inlägg om kunderbjudande och mervärden som argumenterar för betydelsen av ett väl kommunicerat budskap om allt ni erbjuder era kunder. I det här inlägget tänkte jag istället gå in på vikten av att bygga ett kunderbjudande utifrån just kundens perspektiv, vilket sorgligt nog inte förekommer så ofta.

Med mervärdet som konkurrensmedel
Högkvalitativa produkter och tjänster är dessa dagar ett självklart erbjudande för många kunder, såväl privata som professionella. För att vara riktigt konkurrenskraftig idag krävs det därför att företagsledare tänker på hur de kan skapa mervärde för sina kunder, framförallt i konkurrensutsatta branscher.

Enligt min erfarenhet finns det två typer av företag som genuint vill leverera mervärde till sina kunder:

  • Företag som tror att det räcker att leverera kvalitativa produkter och tjänster för att vara en bra leverantör
  • Företag som drivs av ett genuint intresse att leverera kvalitativa produkter eller tjänster och god service, men misslyckas med att kommunicera målet för kunden

Verkligheten är att många företag driver verksamheter i branscher med få aktörer vilket inte ställer särskilt höga krav på service. På Dagmar Lind har vi kunder som snarare tänker motsatsen. Vare sig de drivs av en passion för service, eller ser det som en nödvändighet för att uppnå god lönsamhet, så är serviceperspektivet en nödvändig ingrediens för långsiktig lönsamhet.

Så hur ska ett företag skapa ett kunderbjudande som kretsar kring just kunden? En god start är:

Sätt ambitionsnivån
Titta på era egna leverantörer. Vilka har ni bäst kontakt med och varför? Vad har fungerat bra och/eller mindre bra? Komplettera detta med konkreta kundcase där ni verkligen levererat god service. Vad gjorde ni och hur reagerade kunden? Går det att skapa ett system kring detta?

Som företagare räcker det tyvärr inte att erbjuda kunder bra produkter till bra pris, smidig service, enkel support och trevligt bemötande. Det gäller istället att gå in på djupet: rent konkret, hur ska ni kunna få era kunder att känna sig betjänade väl? Detta inkluderar allt från hur ni svarar i telefon till garantivillkor och lagerläggning av reservdelar.

Budgetera
När ni väl har en samlad bild av ert idela kunderbjudande, se över den ekonomiska biten. Finns det någon punkt på listan som inte ryms i företagets kostnadsbudget? Om än ni ska sikta på att erbjuda era kunder den bästa av service så gäller det fortfarande att ni är lönsamma (för annars kan ni inte fortsätta hjälpa till).

Planera
Hur ska ni implementera dessa nya förändringar? Innebär det någon form av intern eller extern utbildning? Kanske genomgång av nya rutiner? Kom ihåg att detaljerna skapar helheten. En god plan ökar sannolikheten för ett lyckat genomförande.

Implementera
Till sist är det dags att sjösätta ert nya kunderbjudande. Ge det tid och gör inga dramatiska förändringar över en natt. Det gäller att hela personalen tror på förändringarna och den här typen av förbättringar i verksamheten införlivas bäst under en längre period.