skip to Main Content
Så Lyckas Du Med Tjänsteförsäljningen

Så lyckas du med tjänsteförsäljningen

Gör din hemläxa och överleverera. Försäljning av tjänster kräver kreativitet, mod att gå på magkänslan och inte minst en förmåga att lyssna.

På Dagmar Lind ser vi på vår egna försäljning som en jobbansökan. Vi har visserligen konkurrens från andra aktörer med liknande tjänsteutbud men den största utmaningen är att få potentiella kunder att över huvud taget överväga vår typ av tjänst. Så, vad gör vi då för att inte bara stå ut från mängden, utan även på ett övertygande sätt visa på att vår tjänst är bra för en verksamhets framgångar?

Välj dina kunder väl

Kvantitativ försäljning fungerar antagligen för en del företag men det finns en otrolig styrka i att kontakta ett företag och redan på förhand veta att ens tjänster med god sannolikhet behövs. Att vara träffsäker med en potentiell kund skapar förtroende vilket betydligt ökar sannolikheten för framtida affärer. Se därför till att göra tillräcklig research inför en första kontakt.

Lyssna och lär innan du talar

Även företag med mycket enkla affärsidéer har i dagens marknad sina unika och komplexa element. Därför är det viktigt att se till den potentiella kundens specifika behov. För att göra det bör varje säljande företag överväga att arbeta med lösningsorienterad försäljning. Lyssna på kunden och ställ frågor om verksamheten. Att ställa relevanta frågor är även ett utmärkt sätt att visa på sin förmåga att snabbt sätta sig in i andra företags situationer. När du bildat dig en uppfattning om företagets situation, applicera din tjänst utefter detta. Beskriv det du säljer baserat på kundens behov.

Leverera innan du fått uppdraget

Det här är “hemligheten” bakom våra framgångar. Om ditt företag redan levererar innan ni fått uppdraget kommer ni med mycket större sannolikhet dra till er uppmärksamhet. Av principiella skäl tycker jag inte om gratisarbete eftersom jag vill att människors tid ska värderas högt (detta är för mig personligen viktigt både när jag köper och säljer tjänster) men vad gällande nykundsbearbetning så gör vi ett undantag. Om ditt företag säljer SEO-tjänster, gör en analys av den potentiella kundens hemsida och presentera förslag på konkreta åtgärder som ni skulle göra om ni fick uppdraget. Gör ett ordentligt jobb så att kunden känner sig noga utvald. Tro mig, det kommer löna sig i längden.

Ledsaga kunden genom säljprocessen

En försäljningsprocess kan avbrytas av otaliga skäl. Låt inte dålig säljstruktur var det som avgör. Var tydlig med vad kunden kan förvänta sig av dig både vad gällande kommunikation, leverans och se till att alltid hålla vad du lovar. Följ dessutom alltid upp samtliga samtal med ett mail som bekräftar vad ni har pratat om och vad ni kommit överens om. Det skadar aldrig att vara tydlig.

Sammanfattningsvis går det att säga att ju mer tid du lägger på att förbereda en försäljning, desto större är sannolikheten att du lyckas få en affär. Dock ska allt här i livet göras med måtta.