skip to Main Content
Så Maximerar Du Resultatet Av En Anlitad Konsult

Så maximerar du resultatet av en anlitad konsult

Här får du tipsen när du står inför att anlita extern hjälp. Uppmuntra kostnadseffektivitet. Genom att göra din hemläxa går det att ta smarta beslut, maximera resultatet och samtidigt använda budgeten på bästa sätt. 

Många företag, oftast mindre, drar sig för att anlita extern hjälp. En av de vanligaste anledningarna är kostnadsbiten. Det går trots allt inte att komma ifrån: en konsult kostar pengar.

Ett vanligt förekommande resonemang är dock att det är billigare (eller helt kostnadsfritt) att göra arbetet själv. Ett resonemang som beroende på utgångsläge inte alltid är det mest kostnadseffektiva. Två goda anledningar till att hyra in en konsult är:

  • Ditt företag har för tillfället inte tid för att planera och genomföra alla de projekt som är nödvändiga för att säkerställa eller öka lönsamheten
  • Brist på intern kompetens i kombination med projektets omfattning vilket gör en egenanställning oekonomisk

Om ert företag är i en situation likt ovan så kan det alltså vara en god idé att titta på att hyra in extern, temporär hjälp. Men hur ska ni förbereda er för att maximera resultatet?

1.  Ha rimliga förväntningar
En konsult kommer inte att förändra din verksamhet i grunden om inte utrymme ges. Se därför till att gå igenom den förväntade målbilden så att båda parter är överens. Att kommunicera en gemensam målbild har en rad positiva effekter, för att nämna några exempel:

  • Ni kan mycket enklare säkerställa att konsulten verkligen har levererat enligt överenskommelse
  • Konsultens arbete underlättas med tydliga riktlinjer, något som vanligtvis minskar antalet nedlagda timmar

2. Bygg en relation som uppmuntrar till kontinuerlig kontakt
Ett av de bästa sätten att undvika dåliga resultat är att ha god dialog med de personer som aktivt arbetar för att realisera företagets mål, konsulter inklusive (detta ska naturligtvis inte förväxlas med micro management). Ställ också tydliga krav på hur ofta och hur detaljerat ni vill ha rapporter om projektets status. Tänk dock på att ni med största sannolikhet debiteras även för rapportering. Om kostnaden för konsulten är tuff att ta, försök då på förhand göra upp med konsulten om ett system som passar er båda.

3. Investera i konsultens research inför uppdraget
Även om en konsult inte tar större beslut på egen hand, utan att konsultera sin uppdragsgivare, så kommer det dagliga arbetet garanterat att påverkas av dennes inblick (eller brist på) i er verksamhet. Därför kan det löna sig att låta konsulten spendera tid på research inför uppdraget. Vill ni hålla tidsåtgången nere kan det hjälpa att erbjuda förberett material om ert företag (affärsplan, broschyrer, interna styrdokument, etc.) om möjlighet finns.

Kort sagt går det att säga att en konsults resultat är satt i direkt relation till hur väl ni arbetar tillsammans. Om konsulten å andra sidan inte uppmuntrar till samarbete enligt ovan så kan det i sig vara en varningsklocka.