skip to Main Content
Vad är Ert Kunderbjudande?

Vad är ert kunderbjudande?

Myten om att bra produkter säljer sig själva är enkel att slå hål på. För dig som strävar efter att överleverera och skapa långsiktiga kundrelationer gäller nya spelregler. Aldrig förr har det personliga engagemanget haft så stor betydelse.

Om ett konkurrerande företag började sälja samma produkter eller tjänster som ni, varför skulle era kunder fortsätta köpa från er och inte från konkurrenten? Erbjuder ert företag marknadens bästa priser eller behåller ni (och får nya) kunder tack vare andra mervärden?

För att svara på dessa frågor måste vi titta på helheten, ert totala kunderbjudande. I detta inkluderas bland annat:

  • Tillgängliga säljare
  • Kvalitativa produkter och tjänster (till marknadsmässiga priser)
  • Högklassig support
  • Kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa kundnöjdhet
  • Vidareutveckling av utbud för att tillgodose morgondagens behov

Säljorganisationer, stora som små, bör kunna kommunicera sitt företags kunderbjudande mycket väl för att skapa tillväxt, bibehålla goda kundrelationer och säkra sin position på marknaden gentemot andra aktörer.

Tyvärr fungerar det sällan så på mindre företag, som istället är helt, eller till stor del fokuserade på produkten eller tjänsten. Främst eftersom det är den “enkla” delen av en försäljning.

Så här bör du som företagsrepresentant göra:

  1. Sälj in dig själv – se till att kunden uppskattar dig som person, de värderingar du har och din professionalism. Det går alldeles utmärkt att visa mycket personlighet och ändå agera på ett övertygande sätt.
  2. Sälj in ditt företag – visa kunden att om de gör affärer med er så kommer det innebära ett långsiktigt samarbete som är till gagn för båda parter. Värden som är av stor vikt här är tillgänglighet, service och support samt branschkunnighet och erfarenhet.
  3. Sälj in din produkt – lyssna på kundens behov och kommunicera utifrån detta hur din produkt löser behovet/problemet. Eftersom mer övergripande frågor rörande service och support redan är avklarade behöver den här biten av införsäljningen enbart handla om produkten. Av erfarenhet kan jag säga att det underlättar otroligt mycket.

Så vad är ditt företags kunderbjudande? Konkretisera vad ni redan gör idag för era kunder, så att ni kan berätta om hur dedikerade ni faktiskt är. Tro mig, det lönar sig på så många sätt.