skip to Main Content
Nästa Stora Utvecklingsområde På Landsbygden

Nästa stora utvecklingsområde på landsbygden

När blickarna riktas från storstaden till landsbygden är e-handel och logistik välkända samtalsämnen. Samtidigt drömmer många om ett liv som präglas av frihet och flexibilitet. Kan den drivkraften ha tillräcklig potential för att utgöra grunden för nästa satsning?

Jag tror att fler människor skulle välja att bo utanför storstadsregioner om möjlighet fanns. Det centrala i problemet är just det. Möjlighet att jobba, möjlighet att shoppa, konsumera och inte känna sig avskärmade från övriga samhället.

Därför tycker jag att utlämningsställen är helt fantastiska. De är väldigt bra i storstan men riktiga game changers i glesbygden. De har möjliggjort shopping av både mode, torrvaror, städartiklar, material för husrenovering, etc. för vem som helst. Helt fantastiskt. Inom logistik och e-handel ser jag att nästa stora utveckling är dagligvaror, ett område som i princip “bara” behöver lösa ett hinder på vägen för att totalt förändra hur vi ser på mataffärer; kylda frakter i små volymer (säg 3 matkassar) till låga kostnader.

Men om vi bortser från e-handel och logistik, vilket är nästa stora utvecklingsområde i glesbygden?

Flexibla arbetstillfällen

Under mina år på arbetsmarknaden har jag hunnit med att vara både kringresande säljare och ordermottagare. Det är väldigt intressant att de jobb där jag varit som mest låst till en specifik arbetsplats har inneburit uppgifter som 2017 fungerar utmärkt att göra från vilken plats som helst. Låt oss titta på en specifik affärsidé som jag hoppas att någon realiserar:

Virtual Customer Care AB
Erbjuder professionella kundtjänstmedarbetare vid behov, kanske med debitering per samtal eller per minut. Kundtjänstmedarbetarna tränas upp i generellt kundbemötande och specialiserar sig sedan i sina kunders (uppdragsgivares) olika verksamheter för att kunna erbjuda god service gentemot uppdragsgivarens kunder.

Tjänsten i sig är så klart varken ny eller nyskapande men lämpar sig otroligt bra för distanspersonal. Så om än kunderbjudandet är professionell kundtjänst så är affärsidén att ha dedikerade kundtjänstmedarbetare som arbetar från sina hem och därmed undvika dyra overheadkostander. Allt som behövs egentligen är en internetuppkoppling, en dator, en avskild (tyst) yta och möjligtvis ett headset.

Vi lever i ett alldeles för litet land för att alla ska bo i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Jag hoppas att vi under de kommande 2-3 åren får se en myriad av företag startas, som inte bara lämpar sig för boende utanför storstadsregioner, utan faktiskt riktar sig mot dessa.

Jag väntar med spänning på fortsättningen.