skip to Main Content
Varför Får Ingen Läsa Dina Köpvillkor?

Varför får ingen läsa dina köpvillkor?

Bland krångliga paragrafer och byråkratiska termer. Längst in i ett bortglömt hörn hittar vi dem; köpvillkoren. Varför får de inte kärleken de förtjänar?

Vi har alla scrollat ned till slutet av en webbsida och tryckt på Godkänn, utan att egentligen veta vad vi samtycker till. När det gäller en uppdatering på datorn känns det ganska ofarligt. Men gäller samma sak när vi köper en tröja online, bokar flygbiljetter eller beställer tid hos frisören?

Köpvillkoren på efterkälken

Köpvillkor har rent historiskt varit något som de flesta konsumenter avfärdar, främst eftersom företag gjort de onödigt långa, otillgängliga, svårförstådda och komplicerade. I och med e-handelns frammarsch har dock en förändring skett. Texterna blir nu allt mer lättlästa. Dock är köpvillkor fortfarande onödigt svåra, men varför?

Nedan följer en lista på de vanligaste anledningar till att köpvillkor är krångliga:

  1. Köpvillkor är ett dokument som måste formuleras på ett sådant sätt att det är juridiskt bindande, vilket per definition leder till en något stel text
  2. Säljande företag ser köpvillkor som ett nödvändigt ont, ett sätt att skydda sig från tvister och associerade kostnader
  3. Innehållet är av en sådan natur att den säljande parten inte gärna vill att informationen sprids, exempelvis i fallet om hantering av personuppgifter (detta är vanligare än de flesta tror)

Och det är sant. Köpvillkor måste vara juridiskt bindande och det är faktiskt ett nödvändigt ont för att kunna sälja och därtill undvika tvister vilket ofta kan bli kostsamma historier. Med det sagt så missar många företag styrkan i lättillgängliga villkor: kundservice.

När lättillgängliga texter blev kundservice

Moderna köpvillkor är nämligen en service mot kunden. Ett sätt att på ett okonstlat sätt informera potentiella och befintliga kunder om vad som gäller innan, under och efter köp, vad de kan förvänta sig och vilka risker de själva behöver stå för. Det leder till välinformerade kunder som vid köp löper en betydligt lägre risk för tvist.

En annan positiv aspekt med lättillgängliga villkor är att det signalerar för kunderna att ni inte har något att dölja, att era värderingar och prioriteringar är sunda och i linje med kundernas.

Fem viktiga tips på vägen

  1. Undvik långa paragrafer som ingen ändå kommer att läsa
  2. Referera till kunden som just kund och er själva vid företagets namn för att skapa en mer personlig känsla
  3. Summera de 5-10 viktigaste punkterna i toppen av dokumentet
  4. Använda tydlig rubriksättning för att skapa lättillgängliga och överskådliga sektioner
  5. Fokusera inte bara på kundens åtaganden utan även vad de kan förvänta sig av er

Så istället för att se på köpvillkoret som ett förlegat dokument som konsumentverket kräver att ni har, skapa något unikt som gör att ni kommer era kunder närmare och i slutändan säljer mer. För bra kundservice säljer.